Wat is CPM
Blogs

Wat is Corporate Performance Management?

Leer wat Corporate Performance Management is en hoe jij met Corporate Performance Management jouw organisatiedoelen bereikt.

Om organisatiedoelen te halen moet je prestaties kunnen meten. Wanneer deze prestaties niet in lijn zijn met de verwachtingen, dan moet je direct in actie kunnen komen. Dit proces wordt Corporate Performance Management (CPM) genoemd.

Zo behaal jij jouw doelen:

Een goed ingericht CPM proces zorgt er dus voor dat een strategie behaald wordt. Elke organisatie begint met het opstellen van jaarlijkse doelen. De operationele prestaties worden vervolgens dagelijks of wekelijks gemeten. De tactische en strategische prestaties worden per maand of kwartaal gemeten. In deze frequentie van een maand of kwartaal wordt de plan-do-check-act cyclus, oftewel de planning & control cyclus, gevolgd. Je vergelijkt het gestelde doel met de realisatie van dat moment. Zo kun je verschillen analyseren en toelichtingen schrijven. Ook kijk je vooruit en als blijkt dat doelen niet behaald gaan worden, stuur je direct bij. Zo weet je zeker dat je jouw doelen behaalt.

CPM bestaat uit een aantal componenten: 

Budgettering en forecasting
Door middel van budgettering kunnen organisaties hun financiële middelen effectief toewijzen en hun prestaties monitoren aan de hand van vooraf bepaalde doelen. Forecasting helpt bedrijven bij het plannen van toekomstige prestaties door middel van het voorspellen van mogelijke scenario’s en bijbehorende financiële resultaten.

Financiële consolidatie
Dit houdt in dat financiële informatie van verschillende bedrijfsonderdelen wordt samengevoegd tot één geconsolideerd financieel overzicht. Dit maakt het mogelijk om een duidelijk beeld te krijgen van de financiële prestaties van de hele organisatie.

Rapportage en analyse
Om inzicht te krijgen in prestaties van een organisatie en te herkennen waar verbetering nodig is zijn rapportages essentieel. Goede analyses maken het mogelijk om verbanden te leggen tussen verschillende bedrijfsactiviteiten en prestaties, waardoor bedrijven betere beslissingen kunnen nemen.

Strategische planning
Tot slot is strategische planning een belangrijk onderdeel van CPM. Dit omvat het stellen van doelen, KPI’s en het ontwikkelen van strategieën om deze doelen en KPI’s te bereiken. CPM maakt het mogelijk om de voortgang van de strategische doelstellingen te monitoren en bij te sturen waar nodig.

CPM en de plan-do-check-act cyclus (PDCA-cyclus)

CPM en de PDCA-cyclus gaan altijd hand in hand. Door gebruik te maken van de PDCA-cyclus in combinatie met CPM kan een organisatie proactief zijn in het verbeteren van zijn prestaties en het behalen van zijn strategische doelstellingen.

Sneller doelen bereiken met CPM 

Al met al is Corporate Performance Management een cruciaal instrument voor organisaties die hun prestaties willen verbeteren en hun strategische doelen willen bereiken. Door middel van CPM kunnen bedrijven betere beslissingen nemen op basis van betrouwbare en tijdige informatie over hun prestaties. Zodat zij hun concurrentiepositie kunnen versterken en hun algehele succes kunnen vergroten. 

Wil je alles weten over Rolling Forecast? Lees hier deel 1 van de blogserie.

Wil je beginnen met CPM?

Ik vertel je er graag meer over.

Johnny van Cadsand COO

085-400 1100 johnny.van.cadsand@cpmlive.nl

Contact

Get in touch en zet een eerste stap naar jouw gouden toekomst.

Seeligsingel 7, 4811 CN Breda

kidskonnect
kidskonnect