Privacyverklaring

CPMLive gaat altijd vertrouwelijk om met jouw gegevens. Alle informatie wordt veilig opgeslagen en is alleen toegankelijk voor personen die er iets mee moeten doen. Hiervoor hebben we alle technische, veiligheids- en organisatorische maatregelen geïmplementeerd.

CPMLive.nl, CPMLive, gevestigd aan Seeligsingel 7, 4811 CN Breda, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

CPMLive*
Seeligsingel 7
4811, CN Breda
+31 (0)76 3033100
www.cpmlive.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

CPMLive verwerkt je persoonsgegevens voor het gebruik van onze website. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • E-mailadres
  • Naam organisatie

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@cpmlive.nl, dan verwijderen wij deze informatie.  

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

CPMLive verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:

  • Je te kunnen e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
  • Je in de toekomst te kunnen benaderen met nieuws over producten of diensten

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

CPMLive bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

CPMLive verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

CPMLive maakt gebruik van cookies om onze website goed te laten functioneren. Dankzij de input van bezoekers kunnen we het gebruik van de website verbeteren en deze gebruiksvriendelijker maken. Lees hier onze Cookieverklaring.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Dit kun je zelf doen via de persoonlijke instellingen van jouw account. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons bedrijf en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Wil je gebruik maken van je recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar info@cpmlive.nl.

CPMLive wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/zelf-doen/privacyrechten/klacht-indienen-bij-de-ap

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

CPMLive neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@cpmlive.nl.

*CPMLive is een handelsmerk van CPM Factory BV.

Contact

We zijn benieuwd naar jouw verhaal. Naar jouw knelpunt. En naar jouw ideale organisatie. Dan ontdekken we samen wat jouw data in CPMLive voor je kan betekenen. Get in touch en zet een eerste stap naar jouw gouden toekomst.

Seeligsingel 7, 4811 CN Breda